Setenna Hase

starszy doradca w dowódctwie Arda I

Description:

Utalentowana liderka. Zajmuje się sektorem cywilnym i polityką bazy. Dobrze się jej współpracuje z generałem. W bazie znany jest jej konflikt z Danel’em Qurno.

Bio:

Setenna Hase

Arda I notatnikmistrzagry notatnikmistrzagry