Major Yalor

Starszy oficer Arda I.

Description:

Twóca systemu naprowadzania statków przez kanion w którym skryta jest baza Rebelii. Najczęściej dyżuruje w centrum dowodzenia.

Bio:

Major Yalor

Arda I notatnikmistrzagry notatnikmistrzagry